stedenbouw en landschap

woon- werklandschap Alphen aan den Rijn, 2002

Dit is het winnende ontwerp voor een nieuw compact, intensief en stedelijk bedrijventerrein voor Alphen aan den Rijn. Wij hebben (als lid van de Habiforum 'Community of Practice InnoTens') tegen de vraag in juist een uitgebreid extensief woon-werklandschap ontworpen. Daarmee hebben we de uitschrijvers van de prijsvraag ervan kunnen overtuigen dat dit een passend antwoord is op de vraag naar nieuwe bedrijfsruimte. 


In Alphen zijn volop bedrijventerreinen in gebruik waar de ruimte intensiever kan worden benut. Door daar te intensiveren kunnen we elders extensiveren. Daarmee krijgt Alphen een geheel nieuw type 'groen' bedrijventerrein. De beoogde locatie maakt deel uit van het Belvedère gebied. Het motto voor dit cultuurhistorisch waardevolle gebied is 'behoud door ontwikkeling'. We hebben ervoor gekozen de verschillende richtingen van het bestaande slagenlandschap uit te buiten.  Het ontwerp dat in samenwerking met H+N+S Landschapsarchitecten tot stand is gekomen vormt een lappendeken van bedrijven, bos, wonen, landbouw en veeteelt, waar een aantrekkelijke recreatieve route doorheen slingert.


De nieuwe bebouwing in het plan is geënt op de twee korrelgroottes die van oudsher in het gebied voorkomen: het huis en de schuur. De kleine korrel -het huis- wordt in de zone direct langs de Oude Rijn geplaatst. Hier krijgen vrijstaande woningen en kleinschalige bedrijven en kantoren hun plaats.  De grote korrel -de schuur- bevindt zich achter op de kavels, gericht op de nieuwe rijksweg A11. Hier is plaats voor de meer grootschalige bedrijven, kantoren en woongebouwen.  

U08-Kloosterstraat,_Den_Bosch.html
S08-raadhuisgebied_Zeist.html