stedenbouw en landschap

prijsvraag Mix to the Max: superlatief, Almere 2002

De prijsvraaglocatie heeft bovenlokale betekenis. Op ongeveer één kilometer afstand bevinden zich de Oostvaardersplassen, een van de top 10 natuurgebieden van Europa. Het plangebied kan door de aanwezigheid van een NS-station de toegangspoort tot dit gebied zijn. Bovendien is het station, komend per trein vanuit het Noorden, de eerste halte in de Randstad. Beide betekenissen van de plek maken wij expliciet door intensieve stedelijkheid te verbinden met extensief ‘groen’ tot een nieuwe stedelijke knoop. Wij vergroten de locatie met de ruimte die door spoorlijn, station en busstation wordt ingenomen, maar zonder die ruimte te onttrekken. Door de locatie niet horizontaal (naast elkaar) te organiseren maar verticaal (op elkaar) wordt bovenop verkeersruimte en gebruiksruimte nieuwe openbare ruimte toegevoegd. De traditionele - naast elkaar - gedachte die leidt tot uitgangspunten als 60% bebouwd en 40% onbebouwd zetten we om naar 100% bebouwd en 100% onbebouwd. Daarmee wordt de plek tegelijkertijd verdicht en verdund. Vrijwel de hele locatie wordt bebouwd en vrijwel alle bebouwing wordt bekroond met groene of verharde pleinen.  Zo ontstaat een monoliet superblok, uitgehold en geperforeerd voor licht, lucht, zon, uitzicht, toegankelijkheid en privacy. De spoordijk vormt een barrière tussen de locatie en de noordelijk gelegen Oostvaardersplassen. Deze barrière heffen we op met een riante slingerbeweging over alle wegen en sporen heen. Een hellend tweede maaiveld loopt in twee slagen op tot 17,5 meter boven het oorspronkelijke maaiveldniveau. Een vlakliggend plein overkluist (en ontsluit) de sporen waarna een groene wig langzaam in de Oostvaardersbuurt afdaalt. Vanaf dit hoge plein worden enkele woon-werk torens ontsloten. In deze ranke gebouwen, optimaal verbonden met de Randstad en georiënteerd op de natuur maken we nieuwe woontypologieën zoals perifere lofts voor professionals gericht op fysieke inspanning in een gezonde natuurlijke omgeving.

S08-raadhuisgebied_Zeist.html
Q08-woon-werklandschap_Westland.html