stedenbouw en landschap

ingrediënten voor de regio, Kamer van Koophandel Leiden 2005

De Kamer van Koophandel Leiden is reeds vele jaren actief in het ondersteunen van vernieuwende ruimtelijke scenario’s. Ondergronds bouwen, intensief ruimtegebruik, dynamische stedenbouw, integrale infrastructuur en mobiliteitsconcepten om er maar enkele te noemen, werden al in een zeer vroeg stadium door de KvK herkent als belangrijk voor de ruimtelijk-economische ontwikkeling van de regio. De specifieke ruimtelijke dynamiek van de regio Rijnland met grote contrasten in ‘open’ (Groene Hart, bollenstreek, Noordzeekust) en ‘dicht’ (Leidse agglomeratie) vraagt telkens om nieuwe ruimtelijke ideeën om aan de economische vraag naar mobiliteit en huisvesting te voldoen, zonder dat de leefbaarheid en de ruimtelijke kwaliteit onder druk komen te staan. Nu Den Haag veel meer dan vroeger open staat voor een bottom-up benadering en verminderde overheidsbemoeienis en particulier initiatief (denk o.a. aan 'Het wilde wonen’ en ‘welstandsvrije’ gebieden) is er ook meer ruimte voor de regio’s om ruimtelijke ontwikkelingen op gang te krijgen. Inspirerende concepten die aantrekkelijk zijn uitgewerkt kunnen daarbij een pioniersrol vervullen. Ze kunnen beelden en ideeën genereren die het beleid kunnen beïnvloeden en die concrete projecten in een kader plaatsen. Daarom heeft de Kamer van Koophandel het initiatief genomen om vier actuele ruimtelijke ideeën uit te laten werken door buro³ architecten. Deze ideeën kunnen ingrediënten worden bij specifieke ruimtevraagstukken in Rijnland.

De ingrediënten worden niet alleen aantrekkelijk verbeeld maar ze worden ook onderbouwd met een globaal idee van het bijbehorende programma.

P08-Oude_Rijnoevers_Alphen_aan_den_Rijn.html
N08-bollenschuur_Hillegom.html