stedenbouw en landschap

revitlaisering bollenschuur tot zorghotel, Hillegom 2005

Landgoed Veelzorg. Een aangename, rustige, landschappelijke, historisch getinte, autoluwe omgeving. Op maat gesneden functies zoals zwembad, wintertuin, kas, sportruimte, lichttherapie, zotel, bed and breakfast, volière, vergader/ congresruimte, verenigingsgebouw (historische club), galerie, logeerkamer, theehuis vinden hier een plaats. In een combinatie-ruimte houden afwisselend de fysiotherapeut, pedicure, en kapper praktijk. In de narcissenschuur is plaats voor het zwembad, toegankelijk voor de bewoners en de gasten van het zotel. Het zotel is een hotel waar gasten verblijven die enige tijd geringe medische zorg nodig hebben. We denken dat dit complex een meerwaarde kan krijgen door een beheerder aan te stellen die allerhande functies kan vervullen. Toezien op de orde van het terrein, vraagbaak voor de bewoners, servicepunt, klushulp etc. Dit kan opgevat worden als een vorm van parkmanagement. De combinatie van deze faciliteiten en de locatie maken wonen à la carte mogelijk. De ervaring leert dat kwaliteit, kwaliteit aantrekt. Door te investeren in een hoogwaardige leefomgeving kan zeker gesteld worden dat kwaliteit, en daarmee verhuur/verkoopbaarheid, haalbaar is. De bebouwing aan de Stationswegzijde is geïnspireerd op de voormalige schuur op deze plek. Hier zouden 10 tot 12 appartementen voor intreders in de woningmarkt gerealiseerd kunnen worden. Op het achterterrein hebben we juist de appartementen uit het zorgsegment gepositioneerd, rustig en met een prachtig uitzicht over de bollenvelden. Wanneer in de toekomst de Zanderij ontwikkeld mocht worden, dan zorgt de carré-vorm van de bebouwing voor de mogelijkheid om een besloten hof te maken. Weliswaar liggen deze woonblokjes dan niet meer aan de prachtige bollenvelden, maar de kwaliteit van wonen aan een hofje kan wel veiliggesteld worden.    

O08-workshops_KvK_Leiden.html
M08-cactus,_prijsvraag_Amsterdam.html